ANUNȚ PUBLIC – ÎNȘTIINȚARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

În data de 07.03.2023 a fost publicat Calendarul orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027.
În cadrul acestuia este inclus Apelul de finanțare „Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale, Domeniul Energie și eficiență energetice, Obiectivul specific OS 2.1 Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale”.
Beneficiari eligibili sunt U.A.T. municipii și orașe, iar apelul de finanțare este competitiv, data depunerii cererii reprezentând criteriu selectiv.
Data estimată de deschidere a apelului este trimestrul 2/2023.
Având în vedere cele menționate, vă solicităm:
Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Proprietari (HAGAP) de intrare în programul mai sus menționat și Tabelul C – tabel cu semnături, care să conțină:
a) numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (obligatoriu 100% din totalul proprietarilor de apartamente);
b) numărul apartamentelor cu destinația de locuință aflate în proprietatea persoanelor juridice, precum și numărul apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenții propuse (reprezintă obligatoriu 100% din totalul spaţiilor/apartamentelor încadrate în aceste categorii).
De asemenea, în vederea actualizării evidențelor privind asociațiile de proprietari, vă informăm că, în conformitate cu prevederile art.105 și ale art.62 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, aveți obligația de a informa Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia, cu privire la datele de contact actualizate privind reprezentanții asociației de proprietari.
Vă informăm că transmiterea acestor date vă facilitează accesul la programul de finanțare mai sus menționat, privind reabilitarea termică, respectiv:

  1. datele privind președintele, membrii comitetului executiv, cenzorul/comisia de cenzori și administratorul asociației;
  2. codul de identificare fiscală al asociației de proprietari;
  3. ultimul proces verbal al adunării generale în care au fost aleși reprezentanții asociației;
  4. contractul de mandat al președintelui în funcție;
  5. adresa de e-mail prin care se poate comunica cu asociația de proprietari.
    Dacă un bloc de locuinţe are mai multe scări sau tronsoane, având una sau mai multe asociaţii de proprietari, toate acestea vor trebui să facă parte dintr-o singură componentă a unui proiect, în vederea asigurării unei soluții tehnice unitare pe întreaga construcţie, inclusiv din punct de vedere al aspectului şi cromaticii anvelopei blocului.

Pentru informații suplimentare și preluarea modelului de Hotărâre Intrare în Programul de reabilitare termică + formulare, să vă adresați Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari.