ADUNAREA GENERALĂ A C.J.E. CONSTANŢA

Comunicat de presă

Vineri, 28 februarie 2014, va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Consiliului Judeţean al Elevilor Constanţa în sala de festivităţi a Colegiului National de Arte ”Regina Maria”, incepand cu ora 11:00 .
Principalul punct de pe ordinea de zi va fi dezbaterea şi adoptarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al CJE. În cadrul şedinţei Biroul Executiv va prezenta situaţia negocierilor pentru obţinerea subvenţiei de 50% la transportul local în comun. De asemenea, se vor face şi dezbateri cu privire la planul de acţiune al CJE pe termen scurt.
La această şedinta vor participa invitati şi parteneri importanţi.