Arhive

Acțiuni de dezinsecție pe raza UAT Medgidia

Primăria municipiului Medgidia vă informează că în perioada 20 – 22 septembrie 2020 se vor desfășura servicii de dezinsecție pe raza UAT Medgidia. Acțiunea va viza spațiile verzi situate pe raza UAT Medgidia, terenurile și clădirile care aparțin domeniului public al municipiului Medgidia.

Serviciile de dezinsecție vor fi efectuate cu substanța Cymina plus, utilizată pentru combaterea insectelor adulte. Produsele menționate se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar-umană de către Ministerul Sănătății și fac parte din grupele III și IV de toxicitate.

Acțiunile se desfășoară în conformitate cu prevederile OMS 119/2014 și cu recomandările Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie Cantacuzino, privind activitățile de dezinsecție la nivel comunitar.

Vă recomandăm să țineți cont de următoarele aspecte:

– substanțele utilizate sunt toxice pentru albine și slab toxice pentru animalele cu sânge cald;

– copiii vor fi supravegheați de părinți pentru a nu ajunge în raza de acțiune a aparatului generator de ceață rece și caldă;

– pentru persoanele vârstnice și cele astmatice sau cardiace se recomandă ca pe durata efectuării acțiunii de dezinsecție să evite ieșirile și să păstreze o distanță de 50 de metri de raza de acțiune a aparatelor;

– pentru animale și păsări nu se impun măsuri de protecție.

Deținătorii familiilor de albine sunt rugați să ia toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine din municipiu, fiind responsabili de posibilele consecințe.

Facem precizarea că:

– prima acțiune de dezinfecție s-a desfășurat în perioada 17 – 21 martie 2020 și a vizat toate unitățile de învățământ și instituțiile publice de pe raza unității administrativ teritoriale a municipiului Medgidia;

– cea de-a doua acțiune de dezinfecție a fost executată în perioada 30 martie – 06 aprilie 2020 și a vizat toate scările de bloc din municipiul Medgidia;

– cea de-a treia acțiune de dezinfecție s-a desfășurat în perioada 21 – 25 aprilie 2020 și a vizat toate scările de bloc și spațiile publice închise de pe raza municipiului Medgidia;

– cea de-a patra acțiune de dezinfecție s-a desfășurat în perioada 18 – 25 mai 2020 în toate instituțiile publice de pe raza unității administrativ teritoriale a municipiului Medgidia și în unitățile de învățământ în care au fost organizate sesiuni de pregătire și examene pentru elevii claselor a VIII-a și a XII-a;

– cea de-a cincea acțiune de dezinfecție s-a desfășurat în perioada 10 – 13 iunie 2020 și a vizat toate spațiile verzi, terenurile și clădirile situate pe raza unității administrativ teritoriale a municipiului Medgidia;

– cea de-a șasea acțiune de dezinfecție s-a desfășurat în perioada 06 – 10 iulie 2020 și a vizat toate spațiile verzi, terenurile și clădirile situate pe raza unității administrativ teritoriale a municipiului Medgidia;

În baza contractului de prestări servicii nr. 115/08.07.2020 încheiat între municipiul Medgidia și S.C CORAL IMPEX S.R.L au fost desfășurate următoarele acțiuni:

  • în perioada 27 – 29 iulie 2020 a avut loc prima etapă a acțiunii de dezinsecție și delarvizare pe domeniul public al UAT Medgidia,
  • în perioada 24 – 25 august 2020 a avut loc cea de-a doua etapă a acțiunii de dezinsecție și delarvizare pe domeniul public al UAT Medgidia.

Acțiunile au vizat spațiile verzi situate pe raza UAT Medgidia, terenurile și clădirile care aparțin domeniului public al municipiului Medgidia.

De asemenea în zilele de 25, respectiv 28 septembrie se va proceda la dezinfectarea tuturor secțiilor de votare de pe raza UAT Medgidia, ca urmare a desfășurării procesului electoral din data de 27 septembrie.