Arhive

Senatorul AUR, Sorin Mateescu, a tras un semnal de alarmă privind situația reciclării deșeurilor în mediul rural și nu numai

Interpelare adresată ministrului Mircea FECHET – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor de către senatorul AUR Sorin Cristian MATEESCU
şi prezentată în şedinţa Plenului din 03.04.2024

Obiectul interpelării: situația reciclării deșeurilor în mediul rural și nu numai

“Domnule ministru, conform statisticilor și a prevederilor legislației în vigoare (Legea 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, precum și Ordonanța de Urgență nr. 92/2021), se observă un procent redus de deșeuri reciclate în România, în special în zonele rurale, ceea ce este alarmant. Peste 80% din totalul deșeurilor ajunge în gropile de gunoi, în timp ce restul este trimis la instalațiile de reciclare. Această situație arată un efort insuficient în promovarea și implementarea practicilor de gestionare durabilă a deșeurilor, în special în mediul rural.
În conformitate cu actele normative în vigoare, autoritățile administrației publice locale aveau obligația de a organiza colectarea separată și reciclarea la sursă a biodeșeurilor până la 31 decembrie 2023, și de a se asigura că deșeurile periculoase sunt tratate în condiții adecvate și că nu contaminează alte fluxuri de deșeuri municipale. Totodată, conform Planului Național de Redresare și Reziliență, se prevede construirea și punerea în funcțiune a 26 de instalații de reciclare a deșeurilor până la data de 30 iunie 2026, cu o alocare financiară de 220 de milioane de euro.
În acest context, vă rog să luați măsurile necesare pentru a intensifica eforturile de implementare a legislației privind gestionarea deșeurilor în mediul rural. În acest sens, aș vă solicit să precizați următoarele:

1.Care sunt progresele realizate până în prezent în ceea ce privește implementarea colectării separate a deșeurilor în mediul rural?
2.Ce măsuri sunt luate pentru a se asigura faptul că deșeurile periculoase sunt tratate corespunzător și că nu contaminează alte fluxuri de deșeuri în zonele rurale?
3.Există planuri concrete pentru extinderea infrastructurii de reciclare în mediul rural și pentru creșterea gradului de conștientizare în rândul comunităților rurale în ceea ce privește importanța reciclării?

  1. Cum sunt implicate autoritățile administrației publice locale în promovarea și implementarea practicilor de gestionare durabilă a deșeurilor în comunitățile rurale?
  2. Care sunt resursele financiare și logistice disponibile pentru construirea infrastructurii necesare pentru reciclare în mediul rural și pentru educarea și instruirea comunităților locale în acest sens?

Vă mulțumesc și solicit răspuns scris și verbal
Senator AUR de Constanța
Sorin Cristian MATEESCU”