ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA MEDGIDIA!

*Consilierii locali ai municipiului Medgidia se întrunesc în ședința extraordinară marți, 14 iulie 2020, de la ora 17.00.

*Pe ordinea de zi sunt nouă proiecte ce vor fi supuse la vot, toate fiind inițiate de către primarul Valentin Vrabie.

Proiectul ordinii de zi a ședinţei extraordinare a C.L.M. pentru data de 14 iulie 2020, ora 17.00.

01. Proiectul de hotărâre nr. 77 privind modificarea articolului 2 și 3 la HCL nr. 67/30.06.2020 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

02. Proiectul de hotărâre nr. 78 privind aprobarea dării în folosință gratuită a mijloacelor fixe reprezentând Covid 19 sistem automat de extracție a acidului nucleic echipament RT-PCR și accesorii către Spitalul municipal Medgidia – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

03. Proiectul de hotărâre nr. 80 privind aprobarea actualizării devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “ Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 3 din municipiul Medgidia, județul Constanța” faza P.T. – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

04. Proiectul de hotărâre nr. 81 privind aprobarea actualizării devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “ Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 8 din municipiul Medgidia, județul Constanța” faza P.T. – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

05. Proiectul de hotărâre nr. 82 privind aprobarea actualizării devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “ Reabilitarea, modernizarea și dotarea Gradiniței Valea Dacilor din municipiul Medgidia, județul Constanța” faza P.T. – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

06. Proiectul de hotărâre nr. 83 privind aprobarea documentației tehnico economice – DALI pentru obiectivul de investiție “Reabilitarea, modernizarea și dotare – Sală multifuncțională și bazin olimpic cu anexe din cadrul Complexului Sportiv “Iftimie Ilisei” din municipiul Medgidia” – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

07. Proiectul de hotărâre nr. 84 privind aprobarea documentației tehnico economice – DALI pentru obiectivul de investiție “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – clădire consiliu local din municipiul Medgidia, județul Constanța” – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

08. Proiectul de hotârâre nr. 85 privind numirea de către Consiliul Local Medgidia a administratorului special al societății debitoare Apollo Ecoterm SRL – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

09. Proiectul de hotărâre nr. 86 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia pentru anul 2020 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia.