Arhive

ŞEDINŢA DE CONSILIU LOCAL MEDGIDIA

În data de 27 februarie 2014, Consiliul Local Municipal Medgidia s-a reunit în ședința ordinară pentru a dezbate și supune la vot cele 12 proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi. La ședință au fost prezenți toți cei 19 consilieri. Proiectele de pe ordinea de zi au fost:
1.      Stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, conform O.G. nr. 55/2002. Astfel, conform legii, contravenienții care se supun unei hotărâri date  de o instanță de judecată sunt obligați să presteze muncă în folosul comunității, mai exact activități în domeniul serviciilor publice, pentru întreținerea parcurilor și a drumurilor, păstrarea curățeniei ș.a. Astfel, contravenienții vor presta activități de întreținere a curățeniei în jurul platformelor de gunoi, întreținere spații verzi și alte activități de interes local.
2.      Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reabilitare tramă stradală 16 km în municipiul Medgidia”. În acest proiect sunt propuse pentru a fi reabilitate 51 de străzi în lungime totală de 16 km. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 25.000.000 lei din.
3.      Aprobarea cofinanțării cu suma de 682.924 lei cu TVA reprezentând 2,75% din valoarea totală de 24.833.331 lei cu TVA a proiectului „Reabilitare tramă stradală 16 km în municipiul Medgidia”. S-a aprobat cofinanțarea proiectului.
4.      Acordul C.L.M. pentru susținerea proiectului „START la Antreprenoriat!”, derulat în cadrul Programului Tineret în Acțiune (2007-2013). În unanimitate s-a votat susținerea financiară a proiectului prin alocarea sumei de 2.964 euro. Scopul proiectului îl constituie promovarea antreprenoriatului social ca mecanism ce poate facilita participarea efectivă a tinerilor și poate contribui la îmbunătățirea situației lor, grup puternic afectat de efectele crizei economice și sociale, sărăcie și șomaj.
5.      Aprobarea pentru anul 2014 a listei de priorități în vederea atribuirii în folosință gratuită a unor loturi de teren către tinerii sub 35 de ani pentru construirea de locuințe proprietate personală, în condițiile Legii nr.15/2003.  Acest proiect are ca scop încurajarea tinerilor sub 35 de ani de a-și construi o locuință în municipiul Medgidia.
6.      Aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor de tip A.N.L. în anul 2014. În urma criteriilor stabilite prin lege, s-a aprobat lista de priorități cu solicitanții care îndeplinesc condițiile de acces la locuințele pentru tineri. Lista pentru anul 2014 cuprinde 23 de persoane.
7.      Radierea poziției nr.2 din procesul verbal de inventariere anexă la H.C.L. nr.16/2014 (privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Medgidia). S-a votat radierea poziției numărul 2, ce privește imobil teren în suprafață de 453 mp, situat în strada Republicii numărul 13, Medgidia.
8.      Aprobarea completării inventarului domeniului privat al municipiului Medgidia.
9.      Aprobarea propunerii de dezmembrare în trei loturi a imobilului teren ce aparține domeniului privat al municipiului Medgidia, înscris în Cartea funciară nr.106128, situat în satul Valea Dacilor, str. Recoltei, nr.7.
10.  Aprobarea vânzării, prin licitație publică, a imobilului teren ce aparține domeniului privat al municipiului Medgidia, situat în Valea Dacilor, cu destinația construire anexe gospodărești. Imobilul are o suprafață de 513 mp
11.  Acordul C.L.M. pentru inițierea proiectului „Mai multe șanse pentru viitor”, derulat în cadrul programului „Sinergii pentru viitor-FRDS” având ca parteneri Asociația Sigma Development Center și Asociația Med-Cer. Proiectul are ca  principal obiectiv prevenirea abandonului prin creșterea calității vieții copilului aflat în dificultate, iar beneficiari direcți vor fi 200 de copii aflați în situație risc.

12.  Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Medgidia, pentru perioada 01-31.12.2013.

La secțiunea DIVERSE s-a discutat despre Raportul de activitate al Poliției Locale Medgidia în anul 2013.

Sursă: Comunicat de presă