Arhive

Rezultatele probelor prelevate de către Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. Cernavodă

Primăria municipiului Medgidia informează cetățenii cu privire la rezultatele probelor prelevate de către Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. Cernavodă, și comunică cetățenilor interesați următoarele:

  • prelevările C.N.E. pentru luna Februarie 2022 indică faptul că doza pentru o persoană din grupul critic, cauzată de emisiile radioactive provenite de la C.N.E., este de aproximativ 99 ori mai mică decât doza lunară medie provenită din fondul natural;
  • doza datorată emisiilor de efluenți radioactivi pentru o persoană din grupul critic în luna februarie 2022 este de 0.000615 mSV;
  • contribuțiile efluenților gazoși în luna Februarie 2022 sunt de 0.000603 mSV și 0.000012 mSV din efluenții lichizi;
  • doza cumulată în anul 2022 până în prezent este de 0.001289 mSV;
  • prelevările spectrometrice din apa freatică în luna Februarie 2022 nu au indicat radioactivitate artificială;
  • concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție de 2.5/bq/l;
  • doza externă provenită din fondul natural, măsurată la nivelul trimestrului IV al anului 2021 a fost de 0.183 mSV și se încadrează în limitele normale.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 14/2000 – pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, limita dozei efective pentru populație este de 1 mSv pe an.

În situații speciale, Comisia Națională pentru Controlul Activității Nucleare (CNCAN) poate autoriza o limită superioară anuală de până la 5 mSv pe an, cu condiția ca valoarea medie pe 5 ani consecutivi a dozei efective sa nu depășească 1 mSv pe an.

Cu respectarea condițiilor menționate anterior, pentru populație sunt valabile și următoarele limite de doza echivalentă:

  1. 15 mSv pe an pentru cristalin;
  2. 50 mSv pe an pentru piele; limita se aplică pentru valoarea medie a dozei pe 1 cm2, pe cea mai puternic iradiată zonă a pielii.

Primăria Medgidia pune la dispoziția publicului interesat, la sediul Primăriei Medgidia, buletinul de analiză emis de societatea menționată.