PRIMĂRIA MEDGIDIA ANGAJEAZĂ!

PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:

  • 1 post: CONSILIER JURIDIC ( CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT),

BIROUL JURIDIC, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

  • 1 post: CONSILIER ( CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR),

COMPARTIMENT TEHNIC-INVESTIȚII, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

  • 1 post: CONSILIER ( CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT),

COMPARTIMENT TEHNIC-INVESTIȚII, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

Desfășurarea concursului:

– Proba scrisă în data de 11.04.2022, ora 11.00.

– Interviul – data și ora vor fi anunţate odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, conform art. 56 alin.(2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

– Locul organizării probei scrise: sediul Primariei Municipiului Medgidia, str. Decebal nr. 35.

– Dosarele de înscriere se depun, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, la sediul instituţiei, din str. Decebal nr. 35, în perioada 11.03.2022 – 30.03.2022, inclusiv.

– Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 31.03.2021–06.04.2022 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul și pe pagina de internet a instituției.

Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de concurs, coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: doamna Lazăr Marioara, consilier principal – Serviciul Resurse Umane SSM, adresă   e-mail resurse-umane@primaria-medgidia.ro, tel.0241/812300.

DETALII SI BIBLIOGRAFIE AICI https://primaria-medgidia.ro/