Arhive

Politici antidrog – consultări la Palatul Victoria cu o delegație a Biroului ONU pentru Droguri şi Criminalitate

Politicile antidrog din țara noastră, cu accent pe prevenție, precum și bunele practici în România și la nivel internațional au fost principalele teme ale consultărilor care au avut loc astăzi, la Palatul Victoria, între reprezentanți ai guvernului cu atribuții în domeniu și o delegație a Biroului ONU pentru Droguri şi Criminalitate (UN Office for Drugs and Crime – UNODC).


Reuniunea vine pe fondul preocupărilor din ce în ce mai intense la nivelul societății românești cu privire la problematica stupefiantelor. Lucrările, programate pe tot parcursul zilei, au vizat o abordare cuprinzătoare a fenomenului, incluzând atât provocările cadrului de sancțiuni, răspunsul justiției și poliției, cât și elemente legate de politicile de prevenție, educație și sănătate publică. România are o strategie națională în ceea ce privește combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu planuri de acțiune dedicate în egală măsură reabilitării și reintegrării victimelor, însă provocările la adresa autorităților se multiplică, pe măsură ce apar noi tendințe în materie de producere și comercializare a drogurilor, la nivel european și mondial.
Pe lista subiectelor dezbătute la consultările de azi s-au aflat: cadrul legal românesc în vigoare; diminuarea ofertei de droguri, producția ilicită și traficul; tendințele și amenințările reprezentate de drogurile sintetice și noile substanțe psihoactive; furnizarea de servicii de tratament, reabilitare și asistență socială; măsurile alternative față de pedeapsa penală; situația persoanelor dependente din sistemul judiciar; combaterea maladiilor transmisibile și tulburărilor asociate; investițiile în prevenție; ocrotirea drepturilor omului, femeilor, copiilor și tineretului în elaborarea politicilor antidrog; colectarea datelor și monitorizarea tendințelor în materie de trafic și consum; sistemele de alertă rapidă; rolul informației în elaborarea politicilor publice; programele regionale de asistență ale UNDOC.


Participanții au apreciat caracterul aplicat al discuțiilor și au subliniat necesitatea întăririi cooperării între toți actorii implicați în combaterea fenomenului drogurilor, pentru obținerea de rezultate concrete durabile, într-un orizont de timp cât mai scurt, în special în beneficiul tinerelor generații, dar nu numai.


„Societatea românească a devenit conștientă că se confruntă cu o problemă de amploare în ceea ce privește drogurile. E capital să avem parte de cea mai bună expertiza la nivel internațional pentru stăpâni flagelul, și, nu în ultimul rând, să ne sincronizăm demersurile cu comunitatea mondială, să cooperăm, să schimbăm informații, să ne documentăm nemijlocit cu privire la bunele practici în materie de legiferare și acțiune. În acest sens, cred că reuniunea de astăzi a fost un succes. Sunt încrezătoare că e un moment care va contribui decisiv la a pune politicile antidrog ale statului român pe noi baze, mai coerente și mai eficace”, a declarat la finalul lucrărilor Victoria Stoiciu, consilier de stat la Cancelaria Prim-Ministrului, organizator și moderator al evenimentului din partea Guvernului.


Din delegația română prezentă la consultări au mai făcut parte înalți responsabili din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Agenției Naționale Antidrog, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației, Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Externe.


Delegația ONU a fost condusă de Jean-Luc Lemahieu, directorul Diviziei de Analize și Politici Publice din cadrul Biroului pentru Droguri şi Criminalitate al Națiunilor Unite.