NOUTĂȚI LA ACORDAREA CONCEDIILOR MEDICALE

Potrivit legislaţiei din România, persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate au dreptul la concedii medicale şi la plata respectivei indemnizaţiei. Regula se aplică în cazul celor care desfăşoară activitatea pe baza unui contract individual de muncă şi îndeplinesc anumite condiţii.

De luna aceasta, au intrat în vigoare noi proceduri care vizează acordarea concediului medical pacienţilor asiguraţi. Noutatea vizează, printre altele, pacienţii internaţi în spital, gravidele şi lehuzele. Conform normelor legale, dreptul asiguraţilor la concedii medicale este condiţionat şi de plata contribuţiei aferente de către persoanele juridice sau fizice, în cotă de 0,85% aplicată la fondul de salarii realizat.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=4WBqIs8sxZ8&w=600&h=480]