Medgidia: 13 proiecte aprobate în ședința ordinară aferentă lunii mai [VIDEO]

Joi, 27 mai 2021, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Medgidia pentru luna în curs.

Primele puncte pe ordinea de zi au fost proiectele privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, la 31.12.2020 și aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare, la 31.03.2021.

Următorul proiect de hotărâre votat a privit revocarea H.C.L. nr. 55/31.03.2021 privind atribuirea în folosință gratuită către Asociația „Cluster pentru promovarea afacerilor specializate în tehnologii și surse alternative de energie – Medgreen – sud-est și Regiunea București – Ilfov” a unei părți, respectiv camera 20, parte a imobilului situat în municipiul Medgidia, str. Decebal, nr. 35, județul Constanța, proprietate publică a municipiului Medgidia, identificat cu nr. cadastral 108060 și înscris în Cartea funciară nr. 108060, pe o perioadă de 5 ani.

Punctele cu numerele 4 și 5 pe ordinea de zi reprezintă proiectele referitoare la aprobarea repartizării unor unități locative situate în blocuri ANL și a unei unități locative aflate în administrarea D.G.D.P.P., din municipiul Medgidia.

Totodată a fost votat și proiectul de hotărâre privindtrecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia a echipamentelor și instalațiilor din Centralele termice 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15 și din Punctele termice 8, 12, 16, având valoarea totală de inventar de 12.063.545,40 lei, în vederea casării.

Pe ordinea de zi a lunii mai a fost votat și proiectul privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilului – teren în suprafață de 2056 mp, situat în intravilanul municipiului Medgidia, str. Progresului, nr. 5 bis, județul Constanța.

În cadrul ședinței au fost admise proiectele privitoare la inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 15193 mp, având număr cadastral 103401, a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 43 mp, având număr cadastral 102866 și a suprafeței indivize de 19 mp teren intravilan, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, situat în mun. Medgidia, str. Sabinelor, nr. 3, bl. 2, ap. 2B, jud. Constanța, identificat cu numărul cadastral 554.

Următorul punct pe ordinea de zi a privit aprobarea transmiterii fără plată a unei autoutilitare, din proprietatea Clubului Sportiv Medgidia în proprietatea Municipiului Medgidia.

La finalul ședinței, consilierii locali și-au exprimat votul pentru proiectele de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 71/22.04.2021 și aprobarea completării Anexei nr. 6 la H.C.L. nr. 157/2009.