LA MEDGIDIA SE DEPUN DOSARE PENTRU LOCUINȚELE ANL

La Medgidia se depun dosarele pentru locuințele ANL. Odată cu 2015 se reia procedura de analizare a solicitărilor de locuințe. Persoanele care au depus deja cerere scrisă până la data de 31 decembrie sunt așteptate să completeze dosarele cu documentele necesare, în vederea analizării și întocmirii punctajului.

S-a stabilit programul după care se definitivează lista de priorități pe anul 2015. Mai exact, data de 31 ianuarie este termenul până la care se depun dosarele completate cu documentele necesare, în vederea analizării şi întocmirii punctajului.

În prima săptămână a lunii februarie, comisia specializată va analiza dosarele și va întocmi punctajul. În data de 06 februarie, se va afișa lista de priorități pentru anul 2015. Persoanele care doresc să depună contestații, o pot face până pe 13 februarie.

În același timp, solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi din anul 2014 care nu au beneficiat de repartizarea unei locuinţe pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită. Pentru a fi incluși în lista din anul 2015, aceştia au obligaţia de a actualiza sau, după caz, de a reconfirma printr-o declaraţie notarială toate înscrisurile existente în dosarul depus anterior.