IPJ CONSTANȚA ȘI-A PREZENTAT BILANȚUL PE ANUL 2021

Pe parcursul anului 2021, un an caracterizat ca fiind o perioadă extrem de dificilă, marcată din nou de efectele unei pandemii care a schimbat realitatea cotidiană, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, prin eforturile întregului colectiv, a continuat activitățile de asigurare a ordinii și liniștii publice și intervenție promptă la apelurile de urgență.

În contextul prevenirii răspândirii la nivel naţional a infecţiei cu noul Coronavirus, activităţi importante au fost desfăşurate în scopul realizării misiunilor specifice din competenţa Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, principalele obiective, specifice stării de alertă, vizând:

– îndeplinirea atribuţiilor de sprijin al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, potrivit prevederilor legale;

– asigurarea interoperabilităţii structurilor de poliţie prin desfăşurarea concomitentă a unor acţiuni pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică;

– verificarea modului de respectare a hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă prin care au fost instituite măsuri pentru protecţia populaţiei şi a personalului în contextul infecţiei cu coronavirus;

– realizarea schimbului de date şi informaţii cu alte instituţii, în vederea cunoaşterii în timp oportun a evoluţiei bolii pe teritoriul naţional, precum şi a situaţiei operative în domeniu pentru adoptarea măsurilor specifice, potrivit competenţelor;

– sprijinirea autorităţilor locale şi constituirea unor echipe mixte care să iniţieze măsurile specifice, de primă urgenţă, de prevenire/contracarare a unor evenimente, situaţii ori fenomene grave care pot afecta ordinea şi siguranţa publică în zonele/punctele posibil contaminate.

Totodată, în perioada stării de alertă, polițiștii structurilor de ordine publică şi poliţie rutieră au desfăşurat multiple acţiuni preventiv-reactive, în sistem integrat, pentru verificarea respectării normelor legale impuse în aceast contex, fiind efectuate 382.562 de verificări/legitimări în cadrul activităților specifice, cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse.

În 10.648 de situații, s-a stabilit că persoanele nu respectau măsurile de protecție individuală, iar în 472 de situații nu era respectată măsura de carantină/izolare.

De asemenea, în scopul respectării măsurilor de diminuare a impactului riscurilor, conform Legii nr. 55/2020, au fost efectuate 24.785 de controale la societăți comerciale de pe raza județului.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 13.752 de sancțiuni contravenționale și au fost înregistrate 15 dosare penale pentru comiterea infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută de Codul penal.

Una dintre cele mai importante și eficiente resurse în cadrul unei instituții este cea umană, urmărindu-se astfel, pe parcursul întregului an, realizarea unui management responsabil și eficient, în scopul îndeplinirii unor obiective esențiale în cadrul instituției, procentul de ocupare a funcțiilor prevăzute fiind de 75,14%.

De la sfârșitul lunii iulie 2021, a fost operaționalizat Serviciul Pregătire Profesională, având ca principale atribuții coordonarea, monitorizarea și evaluarea pregătirii de specialitate și a celei din domeniul intervenției polițienești, respectiv pregătire tactică, pregătire în domeniul educației fizice și autoapărării, în domeniul tragerilor cu armamentul din dotare și al conducerii autovehiculelor de serviciu.     

Obiectivul principal al acestei structuri este dat de realizarea unui proces de instruire teoretică și practică de calitate pentru constituirea unui corp polițienesc bine pregătit, pentru a face față provocărilor unui mediu operativ extrem de dinamic.

În cadrul activității de prevenire, au fost desfăşurate acţiuni de informare şi prevenire în cadrul celor 18 proiecte și campanii dintre care amintim: „Şcoala siguranţei Tedi”, „Mami, știi unde sunt?” „Atingeri nedorite”, „Sărbătorile se petrec în familie. Tu știi unde este copilul tău?”, „Spune NU hoților”, dar și campanii educaţionale derulate în colaborare cu instituţii de învăţământ din judeţ.

În cursul anului, cele 154 de activităţi desfăşurate pe linia informării și prevenirii antiinfracţionale şi antivictimale a cetățenilor și cele 284 de întâlniri realizate în școli, on line sau față în față, au avut aproximativ 13.000 de beneficiari.

Pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, poliţiştii au desfășurat numeroase activităţi de menţinere a ordinii publice, fiind vorba, în concret, despre 25.368 de intervenţii la evenimente, 2.886 de controale și verificări la sistemele de pază, totodată fiind aplanate 2.323 de stări conflictuale.

În anul 2021, la nivelul județului Constanța au fost sesizate 18.668 de infracţiuni (+977), dintre care 2.709 infracţiuni au fost constatate în flagrant delict. Trebuie evidențiat că acest trend ușor ascendent este datorat și faptului că, în anul 2020, infracționalitatea sesizată a scăzut, prin prisma restricțiilor impuse de starea de urgență.

În perioada menționată, au fost desfăşurate activităţi pe linia preluării, gestionării şi transmiterii de către operatorii 112 a 69.818 de apeluri, semnalate prin S.N.U.A.U. 112, (60.957 în anul 2020, ceea ce reprezintă o creștere cu 12,69%), reprezentând o medie de 191 de apeluri/zi (față de 167 apeluri/zi în anul 2020).

La nivelul I.P.J. Constanța, distribuția infracțiunilor sesizate, pe categorii de infracțiuni, a înregistrat următoarea dinamică:

– infracţiunile judiciare cresc cu 4,19%;

– infracţiunile economico-financiare scad cu 6,83%.

În urma analizei situației operative, rezultă o creștere de 3,77% a infracțiunilor contra patrimoniului, față de anul anterior, infracțiunile de furt având ponderea cea mai mare în cadrul acestei categorii. Totuși, infracțiunea de furt, per total, cunoaște o scădere cu 3,91% față de anul precedent.

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a infracţionalităţii asociate violenţei în familie, în cursul anului 2021, au fost sesizate 1.434 de astfel de fapte, cele mai multe fiind infracţiuni de loviri sau alte violenţe.

În privinţa modalităţii de protejare a victimelor violenţei domestice, în cursul anului 2021, au fost emise 370 de ordine de protecţie provizorii, cu 155 mai multe față de anul anterior.

În privinţa activităților de prevenire și combatere a evaziunii fiscale, în anul 2021 au fost soluționate 223 de cauze penale.

În cadrul dosarelor penale aflate în instrumentare, a fost recuperat un prejudiciu de 4.634.240 de lei, din care 3.524.020 de lei prin măsuri asiguratorii, 1.099.750 de lei în cont bancar și 10.470 de lei în numerar.

Activitățile pe linie de investigații criminale, de urmărire, pe parcursul anului 2021, au condus la depistarea a 193 de persoane urmărite național și a 16 persoane date în urmărire internaţională.

Au fost desfăşurate activităţi de căutare a persoanelor dispărute, fiind clarificate 714 cazuri de dispariţie, situaţii în care persoanele au fost încredinţate familiei sau internate în centre de profil, dintre care 430 de minori și 284 de persoane majore.

În domeniul silvic, în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în acest domeniu, au fost desfășurate 49 de acțiuni și controale pe linia provenienţei, prelucrării, depozitării şi valorificării materialului lemnos și pe linia legalităţii transportului materialului lemnos, fiind verificate 533 de obiective (depozite, exploatare forestieră, târguri, piețe, autovehicule).

În perioada analizată, au fost înregistrate 61 de dosare penale la regimul silvic, dintre care 2 din oficiu. Totodată, s-a dispus confiscarea unei cantităţi de 638 de metri cubi de material lemnos.

Pe linia regimului armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase, în scop preventiv şi de constatare, în anul 2021 au fost desfăşurate acţiuni şi controale. La Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Constanța există, în evidențe, 2.744 de deținători de arme de foc, ceea ce reprezintă 2,6% din numărul deținătorilor pe țară.

În ceea ce privește persoanele juridice, la nivelul județului se află în evidență 18 armurieri și 73 de agenți economici și persoane juridice de drept public, care dețin și folosesc armament și muniție.

De asemenea, au fost soluționate, în anul 2021, 23 de dosare penale la regimul armelor și munițiilor.

Totodată, pe linia de explozivi, există autorizate 3 societăți care dețin și utilizează explozivi industriali, 2 depozite de materii explozive, 14 agenți economici care efectuează operațiuni cu obiecte pirotehnice de salvare navală și 20 de societăți autorizate pentru comercializarea și folosirea articolelor pirotehnice din categoriile F1-F4.

În plus, pe linie de substanțe periculoase, în județul Constanța există 129 de operatori economici autorizați pentru utilizare și petru prestări servicii cu produse pentru protecția plantelor clastificate ca T, T+, Xi și Xn. De asemenea, sunt înregistrați 69 de operatori economici autorizați pentru comercializarea produselor pentru protecția plantelor clasificate ca T, T+, Xi și Xn. Au fost constatate 13 infracțiuni la regimul nerespectării prevederilor legal din domeniul deșeurilor și au fost indisponibilizați aproximativ 200 de litri de produse de protecție a plantelor cu termenul de valabilitate expirat.

Specialiștii Serviciului Criminalistic au efectuat 5.449 de deplasări în teren, pentru investigarea tehnico-ştiinţifică a locului faptei.

În urma activităților desfășurate, au fost identificați 200 de autori creatori de urme papilare (identificați pe baza urmelor papilare), ceea ce reprezintă o creștere cu 36% față de anul 2020.

În ceea ce privește activitatea de investigare a criminalității economice, au fost înregistrate 667 de dosare, dintre care 338 pentru fapte de evaziune fiscală.

Centrul teritorial de examinare IT din cadrul Serviciului Criminalistic, operațional din anul 2021, a realizat 50 de percheziții informatice.

În domeniul siguranței școlare, la începutul anului școlar 2020-2021, la nivelul instituției noastre a fost înființat Biroul Siguranță Școlară, având ca obiective creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar și universitar. Astfel, au fost derulate 192 de activități în 174 de unități de învățământ din județul Constanța, având un număr total de peste 3.500 de beneficiari.

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au înregistrat, în anul 2021, 18 dosare penale, dintre care 9 prin plângere și 9 din oficiu.

Prevenirea accidentelor grave și a consecințelor acestora reprezintă, în continuare, unul dintre obiectivele prioritare în cadrul Inspectoratului.

Polițiștii rutieri au acţionat permanent pentru reducerea riscului rutier, combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere şi sancţionarea celor care nu respectă regulile de circulaţie, punând în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. În anul 2021, polițiștii au constatat 541 de infracțiuni la regimul rutier. Totodată, au fost aplicate 19.487 de sancțiuni contravenționale, fiind reținute, în vederea suspendării, 2.872 de permise de conducere și 873 de certificate de înmatriculare retrase.

În ceea ce privește riscul rutier, în perioada de referință, în județul Constanța au fost înregistrate 1.063 (+281) de accidente de circulaţie, 141 (+32) dintre acestea fiind raportate ca accidente rutiere grave. 

Din punctul de vedere al consecinţelor acestor accidente, indicatorii analizaţi au evidenţiat faptul că cele 141 de accidente rutiere grave s-au soldat cu decesul a 81 de persoane (+23).

Principalele cauze ale accidentelor rutiere grave au fost traversarea neregulamentară a pietonilor, neacordarea priorității pietonilor și viteza neadaptată la condițiile de drum.

La nivelul instituției noastre, au fost derulate programe de modernizare/reabilitare finanțate din fondurile M.A.I. – I.G.P.R. la nivelul Posturilor de Poliție Castelu, Peștera, Ciocârlia, Cobadin, Ostrov, Corbu, Topraisar, sediile Poliției orașului Năvodari, Poliției orașului Cernavodă, Secției 2 Poliție Rurală Mihail Kogălniceanu, dar și la sediul I.P.J. Constanța, unde au fost reabilitate mai multe spații de lucru, precum și spații comune. Au fost amenajate 3 camere de audiere a minorilor la sediile I.P.J. Constanța, Poliției municipiului Mangalia și Poliției orașului Hârșova.

În anul 2022, intensificarea activităților preventiv-combative pentru creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului şi siguranţa rutieră, rămân în continuare priorități în cadrul inspectoratului.

De asemenea, printre principalele obiective stabilite în cadrul instituției se regăsește dezvoltare de programe, proiecte şi campanii destinate prevenirii criminalităţii şi reducerii riscului de victimizare, în corelare cu caracteristicile situaţiei operative.      

SECȚIA REGIONALĂ DE POLIȚIE TRANSPORTURI CONSTANȚA

În ceea ce privește resursa umană de la nivelul Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, gradul de încadrare este de 70,51%.

În anul 2021, au fost identificați și predați familiei sau conduși în centre 23 de minori, precum și 105 persoane fără adăpost.

În perioada menționată, au fost înregistrate 1.018 intervenții la evenimente, fiind aplanate 34 de conflicte.

Totodată, au fost desfășurate 1.240 de activități preventive în cadrul campaniei „Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți”.

Referitor la acțiunile desfășurate de polițiști din cadrul S.R.P.T. Constanța, acestea s-au cuantificat în 28.642 de patrulări, fiind organizate și executate 1.058 de acțiuni punctuale, în cadrul cărora au fost legitimate 58.938 de persoane și au fost verificate 6.885 de autovehicule.

În urma activităților, au fost aplicate 11.581 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 4.781.330 lei, dintre care 4.500 la Legea 55/2020.

În ceea ce privește combaterea criminalității, în domeniul silviculturii au fost executate 26 de acțiuni, fiind aplicate 37 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 127.200 de lei, totodată fiind confiscat 1.684 de metri cubi de material lemnos, cu o valoare totală de 397.900 de lei.

În domeniul braconajului piscicol, au fost executate 267 de acțiuni, fiind aplicate 562 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 198.800 de lei. Totodată, au fost constatate 425 de infracțiuni.

În urma activităților, au fost ridicate, în vederea confiscării, 1.344 kilograme de pește 6 kilograme de icre (dintre care 2 kilograme de icre negre), 284 de unelte de pescuit, 65 de ambarcațiuni și 37 de motoare de ambarcațiuni.

Referitor la criminalitatea contra patrimoniului, au fost constatate 145 de infracțiuni, fiind luate 25 de măsuri preventive și ridicate, în vederea indisponibilizării, 167 de corpuri relee căi ferate, 89 de carcase relee căi ferate, 95 de kilograme de fire din cupru, provenit de la bobinele releelor, 22 de tone de combustibil și cereale, bunuri în valoare totală de 180.000 de lei.

De asemenea, au fost ridicate, în vederea confiscării, 184,34 mii de țigarete, 3 tone de produs petrolier, 13 autovehicule, 19 tone de cereale și 9,9 tone de materiale pirotehnice.

În ceea ce privește activitatea de urmărire penală, la nivelul S.R.P.T. Constanța au fost înregistrate 655 de dosare penale, dintre care 46 de infracțiuni judiciare, 235 de infracțiuni economice și 207 de altă natură. În cursul anului 2021, au fost soluționate 1.366 de dosare penale.

SERVICIUL DE POLIȚIE TRANSPORTURI MARITIME

Serviciul de Poliție Transporturi Maritime Constanța are un grad de ocupare a funcțiilor de 84%.

În anul 2021, la nivelul S.P.T.M. Constanța au fost organizate 42 de acțiuni pe linia prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, a fraudelor vamale, a importului şi tranzitului cu produse contrafăcute.

În urma acestor acțiuni, au fost constatate 46 de infracțiuni (20 la Legea 84/1998 și 26 la Legea 86/2006), au fost indisponibilizate bunuri având o valoare de piaţă de circa 1.559.355 de lei, au fost ridicate, în vederea confiscării, 130.460 bucăți țigarete, în valoare de 97.845 de lei.

De asemenea, au fost verificate, împreună cu reprezentanţi ai Birourilor Vamale de Frontieră, 336 containere.

Totodată, au fost verificate, împreună cu reprezentanţi ai Gărzii de Coastă, 15 nave.

În vederea prevenirii și combaterii faptelor ilegale în sistemul transporturilor și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în porturile maritime, la nivelul Serviciului au fost puse în aplicare 68 de acțiuni punctuale, în urma cărora au fost verificate și legitimate 2501 persoane, au fost controlate 184 de obiective asigurate cu pază și au fost verificate 89 de trenuri.

Totodată, au fost constatate 37 de infracțiuni și au fost aplicate 924 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 511.175 de lei.

De asemenea, au fost reținute, în vederea suspendării, 12 permise de conducere, au fost ridicate 14 seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare și au fost reținute 17 certificate de înmatriculare.

Infracționalitatea sesizată în Porturile Maritime Constanța înregistrează o ușoară scădere de 2%.

Polițiștii au soluționat, în anul 2021, 521 de dosare penale, reprezentând o creștere de aproximativ 20% față de anul anterior.

Infracționalitatea în domeniul economico-financiar a scăzut cu 0,7%, infracțiunile de furt au scăzut cu 8% și infracționalitatea de altă natură a scăzut cu 7%.

În ceea ce privește protejarea populației împotriva faptelor de punere în circulație a mărfurilor contrafăcute, în anul 2021, activitățile s-au materializat într-o creștere atât a constatării acestor genuri de fapte, cât și a soluționării dosarelor penale existente.        

Polițiștii au desfăşurat activităţi complexe în 99 de dosare penale privind în principal infracțiuni de spălarea banilor și evaziune fiscală, dosare aflate în urmărire proprie a procurorilor din cadrul Parchetelor.

În data de 19.10.2021, Biroul de Poliție Portuară CARGOSCAN, înființat în anul 2020 urmare a proiectului CARGOSCAN 2018, finanțat de către Comisia Europeană, prin programul HERCULE II al O.L.A.F., a devenit operațional odata cu obținerea din partea C.N.C.A.N. a autorizației pentru sistemul mobil de inspecție vehicule/containere marca Nuctech, model MT1213DE.

De la data operaționalizării și până la sfârșitul anului 2021, au fost efectuate 114 scanări și au fost identificate mărfuri susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 75.000 de euro.

În acest sens, au fost întocmite 2 dosare penale în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșii infracțiunii de punere în circulație de mărfuri contrafăcute, faptă prev. de art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998.