Arhive

Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu – asistență tehnică în vederea finanțării

Consiliul Județean Sibiu a urmărit în mod constant în ultimii ani modernizarea sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Sibiu. Este nevoie de noi tehnologii, fără de care nu avem cum să atingem țintele europene, iar costurile pentru aceste investiții sunt foarte mari. Pentru a accesa fonduri europene din care să se susțină investițiile, a fost nevoie de elaborarea unor documente și studii de specialitate complexe, cum ar fi Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor sau studiile de compoziție a deșeurilor, care indică nevoile de dezvoltare a sistemului. Consiliul Județean Sibiu a realizat aceste documentații, iar în prezent implementează un proiect cu finanțare europeană, prin care se va elabora cererea de finanțare pentru realizarea investițiilor. “O primă veste bună pentru bugetul Județului este că prin acest proiect reușim să recuperăm din fonduri europene sumele cheltuite de Consiliul Județean Sibiu cu documentațiile din domeniul gestionării deșeurilor. În plus, pregătim atragerea de noi fonduri” declară Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

În cursul lunii februarie, Consiliul Județean Sibiu, a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management al Programul Operațional Infrastructura Mare pentru realizarea proiectului ”Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu – asistență tehnică în vederea finanțării”, în valoare totală de 2.631.826,51 lei cu TVA, din care valoarea eligibilă nerambursabilă 2.481.451,81 lei. Obiectivul general al proiectului de asistenta tehnică este elaborarea documentațiilor tehnico – economice necesare în vederea fundamentării investițiilor care vor completa actualul sistem de management integrat al deșeurilor, pentru continuarea dezvoltării infrastructurii din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020.

Rezultatele estimate a fi atinse prin proiect sunt: asigurarea cadrului strategic de planificare a dezvoltării Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) la nivelul județului, elaborarea aplicației de finanțare prin care se fundamentează necesitatea și oportunitatea acordării finanțării nerambursabile pentru investițiile necesare consolidării SMID, crearea cadrului de implementare a investiților și promovarea acestora în rândul actorilor interesați. Proiectul va fi finalizat la data de 31.12.2022.