Introducerea a două noi contracte de muncă: la cerere și cu mai mulți angajatori

Introducerea a două noi contracte de muncă: la cerere și cu mai mulți angajatori!
Este propunerea deputatului liberal, Raluca Turcan.

”Propun introducerea a două noi contracte de muncă: la cerere și cu mai mulți angajatori.

De ce:
Pentru că relațiile de muncă să fie mai simple, mai flexibile și pentru a face viața angajaților și angajatorilor mult mai ușoară.

Ce înseamnă asta:
Contracte de muncă atipice/la cerere – reprezintă contractul în care salariatul prestează activitate pentru și sub autoritatea angajatorului, la solicitarea acestuia, în zilele și în intervalul orar stabilite de către angajator, cu condiția înștiințării în scris a salariatului în termenul stabilit în contract, dar care nu poate fi mai mic de două zile lucrătoare anterioare începerii de către salariat a activității pentru care este solicitat.
Exemplu: Dacă ai un restaurant poți angaja personal doar pentru zilele în care ai evenimente sau sunt mai aglomerate.

Contractul de muncă cu mai mulți angajatori – permite unui salariat să încheie contracte de muncă pentru efectuarea aceluiași tip de activitate și cu același tip de atribuții, cu mai mulți angajatori. Există un singur contract pentru mai mulți angajatori – mai puține acte birocratice.
Exemplu: Un specialist IT care poate face același tip de activitate, de exemplu mentenanța calculatoarelor, pentru mai mulți angajatori. El va veni în zilele prestabilite la fiecare angajator, în funcție de nevoile acestuia. Astfel, nu va încheia 5 contracte de muncă cu fiecare angajat în parte, ci cu unul singur, iar angajatorul va câștiga și acesta din punct de vedere financiar, va plăti mai puține taxe la stat pentru același angajat.

Când:
Proiectul a trecut de votul senatorilor. Am speranța că și în Camera Deputaților acest proiect va primi un vot favorabil cât mai repede, pentru că este un proiect așteptat de întreaga societate”, a transmis Raluca Turcan, deputat PNL.