Arhive

Înmatricularea sau radierea ONLINE a mașinilor, printr-o aplicație. Legea merge la promulgare

Camera Deputaţilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului 38/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România. Legea merge la promulgare.


Aplicaţia va fi gestionată de Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări din Ministerul Afacerilor Interne şi va permite cetăţenilor să introducă un set minim de date necesare identificării vehiculului şi, după caz, eventuale înscrisuri în formă electronică necesare operaţiunilor de înmatriculare, transcriere a transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, emitere a unui nou certificat de înmatriculare, radiere din circulaţie, precum şi declarare fiscală sau radiere din evidenţele fiscale (documente de transfer al dreptului de proprietate încheiate în afara platformei, dovada declarării furtului vehiculului, certificat de distrugere, etc.).

Acte necerare pentru înmatricularea unei mașini


Înmatricularea auto se face în termen de 30 de zile după achiziționarea autovehiculului. Actele necesare înmatriculării auto se depun de proprietarul mașinii. În cazul în care acest lucru nu este posibil, persoana care va depune actele trebuie să aibă procură specială.

Iată lista cu acte necesare în 2024:
-Cererea înmatriculare auto;
-Fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului şi având viza ANAF (În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare / talonul auto şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia)
-Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei;
-Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.
-Copia după contractul RCA încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;


-Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului, în original şi în copie.
-Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
-Chitanță pentru taxa plăcuţelor cu numărul de înmatriculare: 40 lei pentru număr la rând – 20 lei/placă, respectiv 45 lei suplimentar pentru număr preferenţial. Sumele se achită la depunerea documentelor sau prin transfer bancar.
-Acte care atestă dobândirea personalităţii juridice (în cazul în care vehiculul va fi înmatriculat pe persoană juridică) și împuternicirea acordată persoanei desemnate să se ocupă de înmatriculare.


-În cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie.