ÎNCEPE TESTAREA PROGRESIVĂ A ELEVILOR

Evaluarea Națională pentru elevii de clasele a II-a, a IV-a și a VI-a are rolul de a verifica, periodic, informațiile dobândite de copii. Astfel dascălii pot interveni pe acele discipline pentru a acoperi lipsurile din cunoștințele celor mici. La Evaluare, școlarii nu vor primi note sau calificative, iar rezultatele nu se vor trece în catalog. Scopul testării este de a păstra o evidenţă a progresului elevilor în dezvoltarea competenţelor specifice.

De anul trecut, Ministerul Educației și Cercetării Științifice a introdus o formă de testare progresivă a cunoștințelor dobândite de elevi din doi în doi ani. Potrivit calendarului de administrare a Evaluărilor Naționale, la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a pentru anul școlar 2014 – 2015, primele testări vor începe în mai.

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a se va desfășura astfel:
– 18 mai, proba scrisă la limba română
– 19 mai, verificarea competențele de citit, iar elevii aparținând minorităților naționale vor fi testați la scris și citit în limba română,
– 20 mai, testarea la matematică,
– 21 mai, proba scrisă la limba maternă,
– 22 mai, proba de citit în limba maternă.

Pentru elevii de clasa a IV-a, calendarul evaluarilor este următorul:
– 26 mai, proba la limba română,
– 27 mai, proba la matematică,
– 28 mai, proba la limba maternă.

Ultimii elevi testați vor fi cei de clasa a VI-a:
– 2 iunie proba la limbă și comunicare,
– 3 iunie, testarea la matematică și științele naturii.

Toate testele pentru Evaluarea Națională sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, respectând nivelul mediu de dificultate. Potrivit metodologiei de organizare a acestor evaluări, testele au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale.