Arhive

ÎNCEPE EVALUAREA NAȚIONALĂ! 5.527 DE ABSOLVENȚI ÎNSCRIȘI ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

5.527 de absolvenți ai clasei a VIII-a, din județul Constanța, s-au înscris pentru a susține probele scrise din cadrul Evaluării naționale în 117 centre de examen, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației Naționale, după cum urmează:

  • 18 iunie 2019 Limba şi literatura română – probă scrisă
  • 20 iunie 2019 Matematica – probă scrisă
  • 21 iunie 2019 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
  • 25 iunie 2019 Afişarea rezultatelor (până la ora 12,00)
  • 25 iunie 2019 Depunerea contestaţiilor (în intervalul orar 14,00 – 20,00)
  • 26-28 iunie 2019 Soluționarea contestaţiilor
  • 29 iunie 2019 Afişarea rezultatelor finale, după soluţionarea contestaţiilor

Subiectele se elaborează în cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, ţinând seama de următoarele cerinţe:

  • să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele pentru Evaluarea Naţională;
  • să aibă un nivel mediu de dificultate
  • să permită rezolvarea în 120 de minute.

Probele scrise încep la ora 9.00, iar accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei respective, până la ora 8.30. Durata fiecărei probe scrise este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de fiecare elev.

Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de la disciplina „Matematică”, elevii pot să utilizeze instrumente de desen.

Admiterea în învăţământul liceal se va face pe baza calcului mediei ponderate între media generală la evaluarea naţională susţinută de elevii clasei a VIII-a (80%) şi media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).