Eco-tehnologii prezentate de inventatori români la Consiliul Județean Sibiu

Consiliul Județean Sibiu, în colaborare cu Fundația Centrul European de Integrare a Romilor (CEIR), a organizat joi, 24.02.2022, evenimentul Eco – tehnologii Performante în România, în cadrul căruia au fost prezentate o serie de invenții tehnologice de talie mondială, în domeniul energiei verzi, care sprijină implementarea obiectivelor prevăzute de Pactul Verde European (GREEN- DEAL).

Prezentările au fost susține de către un grup de inventatori cunoscuți la nivel internațional format din ing. Iuliean Horneț, director general al societății EcoHornet – Independența energetică din biomasă peletizată; Deșeurile municipale, o sursă de energie generoasă, ing. Marcel Ionescu, director general al companiei Europlastic, – Clădiri eficiente energetic, și conf.univ.dr.Alexandru Stănilă, fost cadru didactic la Facultatea de Construcții și Instalații din cadrul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” Iași, vicepreședintele Forumului Inventatorilor Români – Construcții pentru dezvoltare durabilă.

Evenimentul s-a desfășurat în sistem hibrid, atât la sediul instituției, cât și în mediul online, prin intermediul platformei Teams. Alături de președinta Daniela Cîmpean, la eveniment au participat administratorul public al județului, Adrian Bibu, Mihai Gheorghe, președintele Fundației Centrul European de Integrare a Romilor și parteneri naționali din cadrul consorțiilor înființate în vederea accesării de fonduri europene. Totodată, au fost prezenți sau conectați online reprezentanți de la ADR Centru, Agenția Județeană de Mediu, ADI ECO Sibiu, Universitatea ”Babeș Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, primării din județul Sibiu, Fundația de Perfecționare Profesională în Administrația Publică Locală Sibiu și specialiști din Direcția Tehnică și Direcția Strategii, Proiecte ale Consiliului Județean Sibiu.

”Este o onoare și o mândrie pentru Consiliul Județean Sibiu să găzduiască o astfel de întâlnire deschizătoare de drum, în urma căreia sibienii să aibă de câștigat aflând despre ceea ce mintea dumneavoastră a creat. Județul Sibiu și-a propus să fie un județ verde și urmărim cu interes cum putem cuprinde invențiile dumneavoastră în investițiile aflate în derulare și în cele viitoare. Sper ca soluțiile brevetate de dumneavoastră, puse în practică în multe țări, să fie aplicate cu succes în România și să ne ajute să îndeplinim țintele pe care ni le -am asumat ca membri UE”.

a declarat președintele CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, care le-a urat invitaților să aibă în continuare inspirație fără măsură

În partea a doua a evenimentului au fost prezentate proiectele depuse în cadrul Programului Horizon Europe, în care Fundația Centrul European de Integrare a Romilor și Consiliul Județean Sibiu fac parte din aceleași consorții, înființate cu scopul de a implementa proiecte în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.

Consiliul Județean Sibiu este partener alături de Fundația Centrul European de Integrare a Romilor din anul 2018 în cadrul proiectului „Un parteneriat pentru incluziunea economico-socială a comunității marginalizate Tîrnava”, cu finanțare europeană, prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.