DEZBATERE PUBLICĂ CU TEMA „DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL MEDGIDIA”

Primăria Municipiului Medgidia organizează miercuri, 20 mai 2015, dezbaterea publică cu tema „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în municipiul Medgidia”. Evenimentul va avea loc de la ora 16.000 în sala de ședințe a Primăriei și este deschis participării tuturor cetățenilor interesați.

Delegarea serviciului de salubrizare pe aria administrativă a Unității Administrativ Teritoriale Medgidia se va face pentru următoarele componente:
– colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al celor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;
– colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;
– măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice  (activitate care se va presta numai pentru Municipiul Medgidia);
– curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț;
– colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Condițiile generale de desfășurare a activității, precum și obligațiile și drepturile operatorului în relația cu autoritatea contractantă sunt prevăzute în Caietul de Sarcini. În baza acestuia, Serviciul de Monitorizare din cadrul primăriei va supraveghea activitățile contractate și va face recepția, dacă vor fi respectate condițiile impuse de acesta.