CS MEDGIDIA ÎȘI CONTINUĂ ACTIVITATEA! SPORTIVII VOR PRIMI SALARIILE! [VIDEO]

 

După luni de scandal și controverse, regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Medgidia a fost aprobat în ședința ordinară a lunii februarie. Aleșii au votat și pentru aprobarea organigramei și statului de funcții, fapt care, potrivit primarului Valentin Vrabie, aduce în legalitate CS Medgidia care poate funcționa cu 1/12 din bugetul anului 2018, până la aprobarea bugetului pentru anul curent. Asta înseamnă că sportivii, neplătiți de aproape trei luni, își vor primi în sfârșit salariile.

La finalul întâlnirii edilul Valentin Vrabie a declarat că se bucură că în final aleșii au dat dovadă de înțelepciune și prin votul lor au deblocat activitatea Clubului Sportiv Medgidia.

Referitor la proiectele de investiții, primarul municipiului Medgidia și-a exprimat speranța ca toate să fie demarate in 2019. Asta înseamnă că vor începe lucrările de reabilitare a mai multor gradinițe, a Colegiului Național Kemal Ataturk, dar și reabilitarea termică a blocurilor. Cel mai așteptat proiect rămâne construcția Creșei, o adevărată necesitate pentru comunitatea locală din Medgidia.

Iată comunicatul administrației locale:

Joi, 21 februarie, la Primăria Medgidia a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Municipal. Pe ordinea de zi au fost 14 proiecte de hotărâre, din care 12 au fost aprobate. Nu au întrunit cvorumul necesar pentru a fi admise proiectele: Propunerea de acordare a calificativului performanţelor profesionale individuale ale secretarului unității administrativ teritoriale Medgidia, judeţ Constanţa și Stabilirea remunerației administratorului special al S.C Apollo Ecoterm S.R.L.

La primul punct s-a aprobat reconstituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Medgidia. Aceasta reprezintă un organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului – șef.

La punctul următor a fost aprobată actualizarea valorii proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Medgidia, județul Constanța” Faza Proiect Tehnic și asigurarea surselor de finanțare, actualizat ca urmare a valorii rezultate din devizele la faza PT. Proiectul are două componente (blocuri): bloc B3, sc. A, str. Lupeni, nr. 22 A și bloc DC3, str. Dumitru Chicoș, nr 5, municipiul Medgidia.
În ședința ordinară a fost apobată și actualizarea devizului general al indicatorilor tehnico-economici – Faza PT – pentru obiectivul de investiție ,,Construire creșă în municipiul Medgidia, județul Constanța” și asigurarea finanțării de la bugetul local. Valoarea totală a investiției cu T.V.A. este în sumă de 5.189.174,63 lei din care cofinanțarea de la bugetul local este de 2.207.096,32 lei inclusiv TVA.

La punctele 4, 5, 6, 7 și 8 de pe ordinea de zi s-au aprobat actualizările devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivele de investire Reabilitarea, modernizarea și dotarea următoarelor instituții de învățământ: Grădinița nr.11, Grădinița ,,Ion Creangă’’, Grădinița ,,Lucian Grigorescu’’, Grădinița ,,Piticot’’, Colegiul Național ,,Kemal Ataturk’’. Aceste proiecte fac parte din Programul Național de Dezvoltare Locală II (PNDL), program multianual al cărui obiectiv vizează echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunicație.

În ședința acestei luni a fost aprobată lista de priorități pentru repartizarea locuințelor tip A.N.L., în municipiul Medgidia pe anul 2019. Ordinea a fost stabilită de către comisia socială pentru analizarea solicitărilor, pe baza criteriile de departajare, în urma studierii și evaluării celor 15 dosare depuse de solicitanți.

De asemenea, consilierii locali au aprobat și proiectele referitoare la Clubul Sportiv Medgdia: Revocarea HCL nr. 6/31.01.2019 privind completarea și modificarea HCL nr. 60/23.03.2017 cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Medgidia precum și aprobarea structurii organizatorice, organigramei și statului de funcții ale Clubului Sportiv Medgidia.

Un alt proiect aprobat a fost trecerea unui imobil având număr cadastral 104553 din domeniul privat în domeniul public al municipiului Medgidia.