Arhive

Corpul de control al prim-ministrului a finalizat o acțiune de control la „Transelectrica” S.A. și „Smart SA”

Corpul de control al prim-ministrului a finalizat o acțiune de control la Compania Națională de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. („CNTEE Transelectrica SA”) și la Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport ”Smart” – S.A. („Smart SA”), care a vizat perioada 01.01.2016 – 31.12.2018.

Obiectivele acțiunii de control au constat în verificarea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea și funcționarea CNTEE Transelectrica SA, precum și a regulilor de guvernanță corporativă în ceea ce privește desemnarea și remunerarea forurilor decizionale ale CNTEE Transelectrica SA (Consiliu de supraveghere, Directorat). De asemenea, a fost verificat modul în care s-au respectat prevederile legale cu privire la atribuirea, încheierea și derularea contractelor la nivelul CNTEE Transelectrica SA, la constituirea și realizarea veniturilor, precum și la angajarea și efectuarea cheltuielilor la nivelul CNTEE Transelectrica SA. Totodată, acțiunea de control a avut în vedere verificarea modului de contractare și derulare a contractului de finanțare nr. 08164/14.04.2008, încheiat între societatea Smart SA și ING Bank, dar și a altor aspecte considerate relevante de către echipa de control.

Raportul de control a fost transmis către Prim-ministru (spre informare), Secretariatul General al Guvernului (spre analiză și valorificare), Ministerul Finanțelor Publice (spre analiză și valorificare), Compania Națională de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. (spre valorificare), Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport – ”Smart” S.A. (spre informare), Curtea de Conturi a României (spre informare).