CONSILIERII LOCALI DIN MEDGIDIA, CONVOCAȚI ÎN ȘEDINȚĂ ORINARĂ

Aleșii din Medgidia au fost convocați pentru ședința ordinară aferantă lunii Septembrie. Pe ordinea de zi se află 11 inițiative. La punctul II. Diverse, aleșii vor dezbate problemele cetățenilor.

Iată ordinea se zi:

I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind :
1. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2018
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
2. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pe anul 2018
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
3. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren in suprafata de 101 mp avand numar cadastral 109037, situat in intravilanul municipiului Medgidia, judet Constanta
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
4. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren in suprafata de 50 mp avand numar cadastral 109023, situat in intravilanul municipiului Medgidia, judet Constanta
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
5. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren in suprafata de 135 mp avand numar cadastral 109033, situat in intravilanul municipiului Medgidia, judet Constanta
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
6. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren in suprafata de 658 mp avand numar cadastral 109026, situat in intravilanul municipiului Medgidia, judet Constanta
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
7. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren in suprafata de 95 mp avand numar cadastral 109039, situat in intravilanul municipiului Medgidia, judet Constanta
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
8. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren in suprafata de 170 mp avand numar cadastral 109038, situat in intravilanul municipiului Medgidia, judet Constanta
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
9. Aprobarea modificarii H.C.L. nr.67/15.05.2014
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
10. Aprobarea închiderii punctului de lucru al SC Apollo Ecoterm SRL centrala termica nr.15, preluarea si transferul bunului domeniul public in administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
11. Avizarea/aprobarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța”
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

II Diverse

Foto: Arhivă