BANI PENTRU SALUBRIZARE: Rectificarea bugetului local, aprobată în şedinţă de îndată [VIDEO]

Consilierii locali din Medgidia au fost convocaţi în şedinţa extraordinară de îndată pentru a aproba proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2017. Proiectul a fost aprobat în unanimitate de către consilierii prezenţi la şedinţă. Propunerea a avut în vedere repartizarea sumei de 1.100.000 lei din capitolul bugetar “Alte venituri” pe trimestrul IV în acelaşi capitol, pe trimestrul III. Suma va fi folosită pentru desfăşurarea activităţii de salubrizare din municipiul Medgidia.

foto: arhiva