Arhive

APIA a stabilit cuantumurile ANT-urilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic,
pentru anul de cerere 2022

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că au fost stabilite cuantumurile aferente Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT) pentru anul de cerere 2022 și s-a demarat procesul de autorizare la plată a acestor scheme.

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 86/31.01.2023 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, pentru anul de cerere 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 90/01.02.2023, valoarea plafonului este de 223.998.200 euro și se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

În tabelele de mai jos regăsiți cuantumurile stabilite în conformitate cu actul normativ menționat.

VEGETAL
Schema
Plafoane HG (euro)
Cuantum
(euro/ha)

ANT 1 – culturi în teren arabil
85.301.500
11,9238
ANT 2-3 – in /cânepă pentru fibră
5.500
18,4310
ANT 4 – tutun
1.656.200
5254,6083
ANT 5 – hamei
84.000
311,7692
ANT 6 – sfeclă de zahăr
1.515.500
180,6441

ZOOTEHNIC
Schema
Plafone HG (euro)

Cuantum
(euro/tona lapte/cap animal)
ANTZ 7 – sector lapte bovine
18.524.000
19,3898
ANTZ 8 – sector carne bovine
77.847.000
67,2574
ANTZ 9 – ovine / caprine
39.064.500
4,8947

Plățile se efectuează în lei, la cursul valutar de 4,9490 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2022 și publicat în Jurnalul Oficial.