Ai nevoie de un job? Posturi contractuale de execuție vacante la D.G.D.P.P. Medgidia

Direcția de Gestionare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, organizează  concurs la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, ȋn perioada 24.06.2021-25.06.2021, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuţie:

 1. Şofer, treapta profesională II, (1 post vacant) la Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Producție, Reglementări Rutiere-Infrastructură şi de Administrare şi Ȋntreținere Parcuri, Spații Verzi şi Locuri de Joacă;
 2. Muncitortreapta profesională I, (7 posturi vacante) la Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Producție, Reglementări Rutiere-Infrastructură şi de Administrare şi Ȋntreținere Parcuri, Spații Verzi şi Locuri de Joacă;
 3. MUNCITORtreapta profesională II, (1 post vacant) la Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Complex Sportiv şi Hotelier “Iftimie Ilisei”;
 4. MUNCITOR, treapta profesională IV, (1 post vacant) la Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Complex Sportiv şi Hotelier “Iftimie Ilisei”;
 5. MUNCITOR-GROPAR, treapta profesională IV, (1 post vacant) la Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Cimitire.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05.2021-14.06.2021, ora 16.30 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 iunie 2021: ora 1000 proba practică pentru toate posturile scoase la concurs;
 • 25 iunie 2021: ora 0930 proba interviu pentru toate posturile scoase la concurs.

Condiţii generale de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/ 2011.
 1. Condiţii specifice de participare pentru postul de șofer, treapta profesională II, Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Producție, Reglementări Rutiere-Infrastructură şi de Administrare şi Ȋntreținere Parcuri, Spații Verzi şi Locuri de Joacă:
 • studii minime absolvite: minim 8 clase cu adeverință de absolvire şi/sau şcoală profesională absolvită cu diplomă de calificare;
 • posesor de carnet de conducere categoria D;
 • vechime în muncă minim: 10 ani;
 1. Condiţii specifice de participare pentru 1 post de muncitor, treapta profesională I, Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Producție, Reglementări Rutiere-Infrastructură şi de Administrare şi Ȋntreținere Parcuri, Spații Verzi şi Locuri de Joacă:
 • studii minime absolvite: minim 8 clase cu adeverință de absolvire şi/sau şcoală profesională absolvită cu diplomă de calificare;
 • posesor de carnet de conducere categoria B;
 • vechime în muncă minim: 5 ani;
 1. Condiţii specifice de participare pentru 1 post de muncitor, treapta profesională I, Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Producție, Reglementări Rutiere-Infrastructură şi de Administrare şi Ȋntreținere Parcuri, Spații Verzi şi Locuri de Joacă:
 • studii minime absolvite: minim 8 clase cu adeverință de absolvire şi/sau şcoală profesională absolvită cu diplomă de calificare;
 • posesor de carnet de conducere categoria C şi E;
 • vechime în muncă minim: 5 ani;
 1. Condiţii specifice de participare pentru 1 post de muncitor, treapta profesională I, Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Producție, Reglementări Rutiere-Infrastructură şi de Administrare şi Ȋntreținere Parcuri, Spații Verzi şi Locuri de Joacă:
 • studii minime absolvite: minim 8 clase cu adeverință de absolvire şi/sau şcoală profesională absolvită cu diplomă de calificare;
 • vechime în muncă minim: 10 ani;
 1. Condiţii specifice de participare pentru 1 post de muncitor, treapta profesională I, Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Producție, Reglementări Rutiere-Infrastructură şi de Administrare şi Ȋntreținere Parcuri, Spații Verzi şi Locuri de Joacă:
 • studii minime absolvite: minim 8 clase cu adeverință de absolvire şi/sau şcoală profesională absolvită cu diplomă de calificare;
 • vechime în muncă minim: 10 ani;
 1. Condiţii specifice de participare pentru 1 post de muncitor, treapta profesională I, Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Producție, Reglementări Rutiere-Infrastructură şi de Administrare şi Ȋntreținere Parcuri, Spații Verzi şi Locuri de Joacă:
 • studii minime absolvite: minim 8 clase cu adeverință de absolvire şi/sau şcoală profesională absolvită cu diplomă de calificare;
 • vechime în muncă minim: 5 ani;
 1. Condiţii specifice de participare pentru 2 posturi de muncitor, treapta profesională I, Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Producție, Reglementări Rutiere-Infrastructură şi de Administrare şi Ȋntreținere Parcuri, Spații Verzi şi Locuri de Joacă:
 • studii minime absolvite: minim 8 clase cu adeverință de absolvire şi/sau şcoală profesională absolvită cu diplomă de calificare;
 • vechime în muncă minim: 10 ani;
 1. Condiţii specifice de participare pentru 1 post de muncitor, treapta profesională II, la Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Complex Sportiv şi Hotelier “Iftimie Ilisei”:
 • studii minime absolvite: minim 8 clase cu adeverință de absolvire şi/sau şcoală profesională absolvită cu diplomă de calificare;
 • vechime în muncă minim: 10 ani;
 1. Condiţii specifice de participare pentru 1 post de muncitor-gropar, treapta profesională IV, Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Cimitire:
 • studii minime absolvite: 8 clase cu adeverință de absolvire sau şcoală profesională absolvită cu diplomă de calificare;
 1. Condiţii specifice de participare pentru 1 post de muncitor cu atributii de gropar, treapta profesională IV, Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Complex Sportiv şi Hotelier “Iftimie Ilisei”:
 • studii minime absolvite: 8 clase cu adeverință de absolvire sau şcoală profesională absolvită cu diplomă de calificare;

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de concurs: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii publice locale, copie a actului de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, precum si copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiţiilor specifice de participare, adeverinţele care atestă vechimea ȋn muncă, cazier judiciar, adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare  eliberată de medicul de familie, curriculum vitae.

Dosarele se depun în perioada 28.05.2021-14.06.2021, ora 16.30 termenul limită, la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, str. Republicii nr. 36 B.

Relaţii suplimentare şi bibliografia privind concursul se vor obţine la sediul D.G.D.P.P. Medgidia- secretarul comisiei de concurs insp. R.U. (cam. 3), telefon 0241_814.085.