Arhive

ACȚIUNE DE DERATIZARE, DEZINSECȚIE ȘI DELARVIZARE LA MEDGIDIA

Primăria Municipiului Medgidia vă informează că în perioada 20-25.05.2021 vor fi desfășurate servicii de deratizare, dezinsecție și delarvizare.

SERVICII DE DERATIZARE – Substanţa utilizată este Varat Pasta, având substanţa activa brodifacoum, folosit pentru combaterea rozătoarelor (şoareci, şobolani) grupa TP 14. Locațiile vizate de această acțiune sunt platformele gospodărești, piețele, parcurile și locurile de agrement situate pe domeniului public al UAT Medgidia.

SERVICII DE DEZINSECȚIE – Substanţa utilizată este Cymina Plus, având substanţe active cypermethrin, tetramethrin, piperonyl butoxide, folosite pentru combaterea insectelor adulte – grupa principala 3, tip produs 18. Locațiile vizate de această acțiune sunt spațiile verzi și locurile de agrement situate pe raza UAT Medgidia.

SERVICII DE DELARVIZARE – Substanţa utilizată este Vectobac WG, având substanţa activă bacillus thuringiensis, folosită pentru combaterea larvelor – grupa principală 3, tip produs 18. Locațiile vizate de această acțiune sunt zonele umede, malurile stâng și drept ale Canalului Dunăre Marea Neagră.

Produsele menţionate se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide, avizate pentru profilaxia sanitar- umană de către Ministerul Sănătăţii și fac parte din grupele Xn (gr. III) și Xt (gr. IV) de toxicitate. Acţiunea se desfăşoară în conformitate cu prevederile OMS 119/2014 și cu recomandările Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie Cantacuzino, privind activităţile de dezinsecție la nivel comunitar. Produsele utilizate nu pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi nu produc un impact negativ asupra mediului, făcând parte din grupa III de toxicitate.

Măsurile de protecţie pentru activitatea de deratizare:

  • În perioada menţionată, rugăm părinţii să supravegheze copiii pentru a nu intra în contact cu substanţele raticide și de asemenea, posesorii de animale să ia toate măsurile necesare pentru evitarea eventualelor incidente;
  • În caz de ingerare accidentală se recomandă prezentarea de urgență la medic pentru a stabili antidotul funcţie de substanţa folosită (producătorul recomandă VITAMINA Kl).

Măsurile de protecţie pentru activitatea de dezinsecție și delarvizare:

  • Substanţele utilizate la activitatea de dezinsecție exterior sunt toxice pentru albine și slab toxice pentru animalele cu sânge cald;
  • Copiii vor fi supravegheaţi de părinţi pentru a nu ajunge în raza de acţiune a aparatului generator de ceață rece sau caldă;
  • Pentru persoanele vârstnice și cele astmatice sau cardiace se recomandă ca pe durata efectuării dezinsecției, să evite ieşirile și să păstreze o distanță de 50 de metri de raza de acţiune a aparatelor;
  • Pentru animale și pasări, nu se impun măsuri de protecţie.

În cazul în care condiţiile meteorologice sau alte cauze vor împiedica desfăşurarea acestor acţiuni, perioada de efectuare a activităţilor va fi prelungită.

În cazul în care datorită condițiilor meteorologice remanența substanțelor se va reduce iar tratamentul nu va avea rezultatul scontat, operațiunea va fi reluată pe cheltuiala operatorului, conform prevederilor menționate în caietul de sarcini.

Deţinătorii familiilor de albine, sunt rugaţi ca în perioada menţionată să ia toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine din municipiu.