ABADL: Plan pentru amenajarea spațiului maritim

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral informează autoritățile publice centrale și solicită de urgență sprijinul, împreună cu Prefectura Constanța, pentru urgentarea elaborării Planului de amenjare a spațiului maritim, care ar permite valorificarea fundului mării teritoriale pentru desfășurarea unor activități de acvacultură, piscicultură sau producție de energie verde din surse regenerabile. Planul de amenajare a spațiului maritim ar trebui elaborat de Comitetul de amenajare a spațiului martim, apoi aprobat prin lege organică și ar trebui să intre în vigoare cel tărziu la data de 31 martie 2021, conform art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim.

Prin acest plan se definește distribuția spațială și temporală a activităților și utilizărilor actuale și viitoare în apele marine și ar trebui să cuprindă cel puțin următoarele activități, utilizări și domenii: zonele de acvacultură, de pescuit, de exerciții și antrenamente militare, de extracție a materiilor prime, zonele în care există infrastructuri portuare și hidrotehnice, rutele de transport maritim și fluxurile de trafic, instalațiile și infrastructurile pentru explorarea țițeiului, a gazelor și a altor surse de energie. De asemenea, trebuie să evidențieze așezarea spațială a resurselor minerale, precum și pentru producția de energie din surse regenerabile, ariile naturale protejate, cercetarea științifică, traseele cablurilor și ale conductelor submarine, precum și zonele de siguranță și protecție ale acestora, activitățile turistice, patrimoniul cultural subacvatic, măsuri de protecție costieră împotriva eroziunii, planuri de intervenție în caz de poluări accidentale sau în cazul producerii unui hazard natural marin cu risc pentru zona costieră.

Mai exact, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral în calitate de administrator al apelor maritime interioare, a mării teritoriale și fundului apelor maritime, fiind direct interesată de valorificarea desfășurării unor activități de acvacultură, piscicultură sau producție de energie verde din surse regenerabile, solicită de urgență întrunirea Comitetului de amenajare a spațiului martim. Acesta este un organism interministerial, fără personalitate juridică, care funcționează în coordonarea prim-ministrului, care asigură și președiniția și al cărui secretariat tehnic este asigurat de autoritatea publică centrală din domeniul dezvoltăriii teritoriale. Comitetul este format din 24 de membri, reprezentând autorități publice centrale, administrații naționale, agenții naționale, autorități naționale și institute de cercetare (HG 406/2017).

COMPONENŢA membrilor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim:

 1. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
 2. Ministerul Economiei
 3. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
 4. Ministerul Transporturilor
 5. Ministerul Mediului
 6. Ministerul Apelor şi Pădurilor
 7. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 8. Ministerul Afacerilor Externe
 9. Ministerul Afacerilor Interne
 10. Ministerul Apărării Naţionale
 11. Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
 12. Ministerul Energiei
 13. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 14. Ministerul Cercetării şi Inovării
 15. Ministerul Turismului
 16. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
 17. Autoritatea Navală Română
 18. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura
 19. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
 20. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”
 21. Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării
 22. Administraţia Naţională „Apele Române” —Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral;
 23. Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime — S.A. Constanţa
 24. Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

“De ce este vital pentru întreaga Dobroge un astfel de plan de amenajare a spațiului maritim? Tocmai pentru că va contribui la dezvoltarea durabilă a sectoarelor de pescuit și acvacultură, de energie și transport pe mare, prin elaborarea unei viziuni strategice pe termen lung și a unui management integrat a resurselor. Doar printr-un astfel de document de planificare, rezultat din cooperarea dintre autoritățile administrației publice centrale și locale, se va putea identifica și reglementa distribuția în spațiu a activităților de orice fel, actuale și viitoare, în spațiile marine. Stabilind urgent niște linii directoare clare, vom putea astfel să îmbunătățim protejarea mediului și rezistența acestuia la schimbările climatice și totodată, să ne asigurăm că România va avea un turism durabil și pe viitor. Cel puțin, aceste aspecte au stat la baza emiterii Ordonanței Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim” a declarat directorul A.B.A.D.L., Bogdan BOLA.

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral în calitate de membru al Comitetului de amenajare a spațiului martim a constatat că acesta este nefuncțional, astfel nefiind elaborat până la această dată Planul de amenjare a spațiului maritim, care ar trebui să fie aprobat prin lege organică și să intre în vigoare cel târziu la data de 31 Martie 2021 și să fie revizuit cel puțin o dată la 10 ani. Pentru realizarea acesui plan, trebuie să menționăm că din 2016 și până în prezent nu s-a primit nici o hârtie oficială prin care să ni se solicită documente specifice sau vreun punct de vedere.

Având în vedere cele mai sus menționate și ținând cont că în prezent, există numeroase solicitări de la antreprenori privați pentru desfășurarea în marea teritorială a activităților de acvacultură, pescuit și producție de energie electrică din resurse regenerabile, A.B.A.D.L. a solicitat sprijinul Prefecturii Constanța. Astfel că, reprezentantul Guvernului în teritoriu, prefectul Silviu Coșa, a convocat de două ori în această lună: Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura, Direcția Hidrografică Militara, I.N.C.D.M. “Grigore Antipa”, Autoritatea Navală Română, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța pentru identificarea unor soluții de urgentare în acest sens. La întrunirile de la sfârșitul anului 2020, reprezentanții A.B.A.D.L., cât și Prefectul Județului Constanța au aflat de existența acestei Comitet, dar și că există acest termen limită – 31 martie 2021.

De asemenea, A.B.A.D.L. după studierea documentației a trimis în prima zi de lucru a anului 2021 o informare Guvernului României, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrației Naționale “Apele Române”.