53 de proiecte finanțate prin Agenda Sportivă a județului 2022

Consiliul Județean Sibiu a publicat sumele cu care va susține 53 de proiecte sportive admise pentru finanțare prin Agenda Sportivă a județului 2022

➢ Valoarea totală alocată din bugetul local al județului Sibiu: 1.050.000 lei
✓ 28 de proiecte pentru categoria Sportul de performanță
✓ 13 proiecte pentru categoria Sportul pentru toți
✓ 12 proiecte pentru structurile de drept public

Consiliul Județean Sibiu a publicat vineri, 8 aprilie 2022, sumele cu care vor fi finanțate proiectele sportive declarate eligibile în urma evaluării lor de către o comisie de specialitate, la rubricile Anunțuri de evenimente și la Acțiunile noastre/Sportive.

Valoarea totală a finanțării alocate din bugetul local al județului Sibiu pentru Agenda sportivă 2022 se ridică la suma de 1.050.000 lei, din care:
➢ 800.000 lei sunt destinați pentru proiectele derulate de structurile de drept private (650.000 lei pentru proiectele din categoria Sportul de performanță și 150.000 lei pentru categoria Spotul pentru toți)
➢ 250.000 lei pentru proiectele desfășurate de structurile de drept public

În cadrul sesiunii de depunere a proiectelor pentru Agenda sportivă, au fost depuse 63 de proiecte, fiind considerate eligibile 53 de proiecte.
La categoria Sportul de performanță, s-au depus 37 de proiecte dintre care unul a fost retras, iar 8 proiecte au fost respinse, rezultând un număr de 28 proiecte eligibile pentru finanțare; Acestea pot fi consultate aici:
https://www.cjsibiu.ro/evenimente/proiecte-sportive-depuse-de-structurile-sportive-de-drept-privat-categoria-sportul-de-performanta-si-admise-la-finantare-cu-sumele-aferente/
La categoria Sportul pentru toți au fost depuse 14 proiecte, unul a fost considerat neeligibil, râmând 13 proiecte care vor fi finanțate:
https://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2022/04/Tabel-sume-sportul-pentru-toti-08032022.doc.pdf
Alte 12 proiecte au fost depuse de către structurile de drept public, toate fiind considerate eligibile pentru finanțare:
https://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2022/04/Tabel-sume-structuri-sportive-de-drept-public-08032022.doc.pdf

Rezultatele evaluării proiectelor și punctajele acordate fiecărui proiect pot fi consultate pe site-ul instituției, la rubricile menționate anterior.

În cazul în care un deponent dorește să renunțe la finanțare, este rugat să transmită această decizie până în data de 13.04.2022 (ora 16), prin depunerea Anexei C – renunțarea la finanțarea propusă.

Proiectele sportive declarate eligibile, împreună cu sumele alocate, vor fi supuse aprobării consilierilor județeni în cadrul ședinței ordinare din luna aprilie 2022.