OFERTĂ BOGATĂ DE ACTIVITĂŢI LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUCIAN GRIGORESCU DIN MEDGIDIA

Educația, ca proces complex, continuă şi dincolo de limitele spaţiului şcolar. Acesta ia forma unor așa-zise activități extrașcolare, menite să lărgească orizontul de cunoaștere al elevilor, dar și să le destindă sufletul și spiritul. Astfel că dascălii de la Școala Gimnazială Lucian Grigorescu din Medgidia au venit cu o ofertă largă de specialități.

Odată cu începerea noului an şcolar dascălii au venit în întâmpinarea tendințelor actuale de extindere a ariei de influență educațională. În cadrul instituției oferta este variată de la cercul de creație literară și până la cursuri de dans sportiv și majorete.

Activităţile extracurriculare au conţinut cultural, artistic sau spiritual. Copiii nu au ezitat să se înscrie astfel că numărul lor până în prezent este unul destul de mare. La fel nici cadrele didactice nu au stat pe gânduri și au acceptat propunerea

Oferta educaţională reuneşte grupuri de copii animaţi şi de pasiuni comune. Copiii vin la cercuri şi participă la activitatea lor însufleţiţi de dorinţa de a crea şi de a-şi afirma aptitudinile. Pentru unii este o chemare vocaţională, pentru alţii, poate, un interes de moment. Oricum, activitatea de cerc, îi uneşte într-o acţiune cooperantă

Activităţile extracurriculare le oferă copiilor destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup. De asemenea cei mai talentaţi dintre ei au posibilitatea să se afirme.