CJSU Constanța impune restricții în Medgidia, Adamclisi, Chirnogeni și Topalu

În cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a fost votată hotărârea nr. 130. Aceasta prevede constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 4/1.000 de locuitori pentru U.A.T. Medgidia, respectiv constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori pentru U.A.T.-urile Adamclisi, Chirnogeni și Topalu.

Pentru celelalte localități din județ se menține încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile din hotărârile CJSU nr. 121/13.09.2021 (Cuza Vodă), nr. 122/15.09.2021 (Grădina), nr. 125/20.09.2021 (Independența), nr. 127/22.09.2021 (județul Constanța și U.A.T.-urile Techirghiol, Tortoman, Costinești) și nr. 129/23.09.2021 (Deleni).

Iată ce prevede hotărârea CJSU:

Art. 1 – Se constată încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 3/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 4/1000 de locuitori a U.A.T. Medgidia.

Art. 2 – Se constată încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 4/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori a U.A.T.-urilor Adamclisi, Chirnogeni, Topalu.

Art. 3 – Pentru celelalte localități se menține încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile din Hotărârile CJSU nr. 121/13.09.2021, nr. 122/15.09.2021, nr. 125/20.09.2021, nr. 127/22.09.2021 și nr. 129/23.09.2021, care vor aplica măsuri conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 932/2021, modificată și actualizată și prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1015/2021, până la finalizarea perioadelor stabilite în respectivele Hotărâri CJSU.

Art. 4 – Comitetele Locale pentru Situații de Urgență (CLSU) ale U.A.T.-urilor Medgidia, Adamclisi, Chirnogeni, Topalu vor adopta Hotărâri (conform încadrării de la Art. 1 și Art. 2) pentru dispunerea măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 932/2021modificată și actualizată și prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1015/2021.

Art. 5 – În U.A.T.-urile din județul Constanța se menține obligatorie purtarea măștii de protecție în spații publice deschise, oriunde se formează aglomerări de persoane, cum ar fi, fără a se limita la acestea, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, spațiile comerciale, stații pentru transportul în comun, precum și în alte zone cu potențial de aglomerare (oboare, zone de așteptare – peroane, spații exterioare aparținând instituțiilor și autorităților publice etc.).

Art. 6 – În condițiile Art. 5, Comitetele Locale pentru Situații de Urgență, prin grija primăriilor, pot propune spre aprobare Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța orice alte spații/zone cu potențial de aglomerare pe raza U.A.T.-urilor din județul Constanța, unde se poate institui obligativitatea purtării măștii de protecție.

Art. 7 – Măsurile prevăzute la Art. 4 se aplică pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 25.09.2021, ora 00.00, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

Art. 8 – Primăriile Medgidia, Adamclisi, Chirnogeni, Topalu vor comunica până în data de 25.09.2021, ora 14.00, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, la adresa de mail: deconcentrate@prefecturaconstanta.ro, hotărârile adoptate de CLSU pentru dispunerea măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2 pe raza U.A.T.-urilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 932/2021, modificată și actualizată și prevederile H.G. nr. 1015/2021.

Art. 9 – În îndeplinirea art. 4 din prezenta hotărâre, CLSU al U.A.T.-urilor Medgidia, Adamclisi, Chirnogeni, Topalu vor dispune, prin grija primăriilor, fără a se limita la:Art. 9.1 – Informarea populației și a operatorilor economici privind obligațiile ce le revin în respectarea prevederilor H.G. nr. 932/2021 modificată și actualizată și prevederilor H.G. nr. 1015/2021 și informarea (în fiecare zi de luni, pentru săptămâna anterioară) a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, la adresa de mail: vaccinare@prefecturaconstanta.ro, asupra măsurilor dispuse.