Arhive

ANUNȚ PUBLIC. În etapa I de pregătire a elaborării, actualizării P.U.G.-ului Răsinari, județul Sibiu

PRIMARUL COMUNEI RĂȘINARI, în baza Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, anunță publicul, autorităţile interesate și proprietarii terenurilor despre INTENȚIA DE ACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI RĂȘINARI, JUDEŢUL SIBIU.
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ INVITAȚII ȘI PROPUNERI privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic General al Comunei Răşinari, în perioada 04.04.2024- 30.04.2024.

Persoana responsabilă de informarea și consultarea publicului este: Vidrighin Rodica.
Adresa de corespondența/date de contact: Primăria Răşinari, str. O.Goga, nr. 1520, telefon: 0269-557 200, fax: 0269-557 200, e-mail: primaria.rasinari@yahoo.com
Cei interesaţi pot trimite Primăriei Comunei Rășinari comentarii, observații și propuneri sau pot exprima nevoi în termen de maxim 25 de zile de la prezentul anunţ.
Răspunsul la observațile primite va fi pus la dispoziția publicului în termen de maxim 15 de zile de la data de 30.04.2024 conform Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, pe pagina de internet a Primăriei Răşinari
http://www.primaria-rasinari.ro precum și la avizierul instituţiei.
Primar, Bogdan Bucur