Amendamente importante la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/2000

“În cadrul dezbaterilor pe ordinea de zi a Comisiei juridice de numiri, disciplină, imunităţi şi validări senatorul AUR, Sorin-Cristian Mateescu a adus în atenția opiniei publice că a depus un set de amendamente importante la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătoreştii,
“prin care vin să clarific anumite aspecte ce ţin de dispoziţiile referitoare la condiţiile privind numirea în funcţia a executorilor judecătorești. Aceste amendamente vizează modificarea dispoziţiilor referitoare la suspendarea şi încetarea funcţiei de executor judecătoresc, sistematizarea dispoziţiilor privind registrele care se înfiinţează şi funcţionează la nivelul Uniunii, în scopul instituirii unor proceduri transparente.

De asemenea, am propus ca exercitarea funcţiei de executor judecătoresc să fie incompatibilă cu activitatea politică, pentru a se evita ingerinţa în activitatea judiciară. În acest fel, se va asigura independenţa şi imparţialitatea executorilor judecătoreşti în exercitarea atribuţiilor lor.

În ceea ce privește lipsa mijloacelor de subzistenţă a biroului executorului judecătoresc, am propus să nu fie considerată o neexercitare a funcţiei şi să nu fie luată în considerare în calculul perioadei de 6 luni. În acest fel, se va asigura că executorii judecătoreşti care se confruntă cu astfel de probleme nu vor fi sancţionaţi pentru o situaţie care nu ţine de voinţa lor.

De asemenea, declanşarea acţiunii disciplinare să se facă prin înregistrarea la Comisia de Disciplină a Camerei Executorilor Judecătoreşti atunci când vine vorba de soluţionarea plângerilor părţilor împotriva executorilor judecătoreşti şi executorilor judecătoreşti stagiar. Această măsură va asigura transparenţa şi imparţialitatea în procesul de soluţionare a plângerilor şi va contribui la încrederea publicului în activitatea executorilor judecătoreşti”, a transmis Sorin-Cristian Mateescu, senator AUR.

În final, amendamentele sunt menite să îmbunătăţească şi să clarifice dispoziţiile Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, pentru a asigura o activitate eficientă şi transparentă a acestora în serviciul justiţiei.